Stockholms bilpool

Samarbete med Stockholms bilpool

Från och med 2017 inleder vi ett samarbete med Stockholms bilpool, vilket innebär att du kan boka tre av deras bilar som är placerade i Solna och Lilla Alby.